ĐỒ CHƠI XE CAO CẤP

CH1:  5-7 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Q.Tân Phú.   

CH2: 157 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Q.Tân Phú.